En vanlig uppfattning när det gäller de värderingar som en enskild individ har, är att dessa kommer från något som man lärt sig, skaffat sig eller byggt upp.

Antingen via sin uppväxt, som en gåva från hemmet eller från någon religion som man snubblat över. Ibland som ett resultat av studier eller möjligen som en effekt av det värdegrundsarbete som arbetsplatsen erbjudit. Oberoende varifrån dessa värderingar har kommit, så menar man att de har förvärvats. Detta verkar de flesta vara helt överens om.

En sådan föreställning gör gällande att s.k. ”sunda värderingar” är en tillgång som endast är förunnat de som lyckas införskaffa dem, medan personer med s.k. ”osunda värderingar” har en brist på denna tillgång.

Slutsatsen blir därmed att sunda värderingar ska läras ut och läras in, och osunda värderingar bör man göra sig av med.

Det innebär att arbetsplatser gärna bereder utrymme för konsulter och program som syftar till att bygga en gemensam värdegrund, som lyfter fram sunda värderingar och som motarbetar de osunda.

Logiskt, eller hur?

Mitt perspektiv är dock ett annat.

Ett modernt värdegrundsarbete

Min erfarenhet – som jag skaffat mig genom att arbeta med mängder av företag, kommuner och organisationer genom åren – har nämligen fått mig att förstå, att sunda värderingar egentligen är universella och finns hos oss alla – innerst inne.

Det enda som står i vägen för att dessa värderingar ska träda fram, är de begränsande tankar som tar form i sinnet. Tankar som hämmar sundheten, såsom tankar av exempelvis oro, avundsjuka, irritation och rädsla.

När dessa typer av tankar skingras – och det gör de emellanåt, eftersom tankar alltid är övergående – kan klokhet få ta plats, och tillgången till sundhet och förnuft öka.

Bevis för att sunda värderingar är universella och finns i oss alla

När jag besöker en organisation som föreläsare eller som utvecklingskonsult, brukar jag göra en övning med de anställda som jag kallar ”att vara i zonen”.

Frågan som jag ställer, och som alla sedan får svara på, lyder:

– När du har en bra dag – när du är i balans med dig själv (i zonen) – vilka värderingar träder fram hos dig då?

Och alltid är svaren desamma. Detta oberoende av könstillhörighet, kulturell bakgrund, ålder, nationalitet, religion etc.

Här presenterar jag en lista med exempel på värderingar som träder fram i oss alla, när vi är i den s.k. ”zonen”: acceptans, ambition, anpassningsförmåga, anständighet, ansvar, artighet, behärskning, beslutsamhet, disciplin, diskretion, drivkraft, dygd, effektivitet, elegans, empati, engagemang, entusiasm, fantasi, fattning, flexibilitet, fokus, förädling, förändring, förfinande, förståelse, förtroende, frihet, fromhet, fyndighet, gästfrihet, gemenskap, generositet, glädje, hållbarhet, hälsa, hänsyn, hjälpsamhet, humor, inflytande, initiativ, inspiration, integritet, jämställdhet, kärlek, klokhet, kompetens, kurage, kreativitet, lekfullhet, lojalitet, lugn, lust, lycka, lyhördhet, mångfald, medkänsla, mildhet, motivation, närvaro, noggrannhet, nyfikenhet, oberoende, omtänksamhet, opartiskhet, ordning, originalitet, osjälviskhet, påhittighet, pålitlighet, passion, professionalism, punktlighet, rättvisa, respekt, samverkan, smidighet, spontanitet, stabilitet, sundhet, tacksamhet, tålamod, tapperhet, teamwork, tillit, uppmuntran, välvilja, vänlighet, variation, vilja, visdom, vördnad, ärlighet, ödmjukhet och öppenhet.

I balans eller i obalans?

Det jag har lagt märke till, är att vi alla har tillgång till den här typen av sunda värderingar när vi är i balans med oss själva – när vi har klarhet i sinnet, men att dessa värderingar, då och då, döljs av begränsande tankar, när vi är i obalans med oss själva – när vi har en dålig dag, helt enkelt.

Istället för att försöka lära ut och banka in sunda värderingar i de anställda – värderingar som de egentligen redan har – bör man arbeta för att se till att personalen oftare befinner sig i balans än i obalans.

Problemet är nämligen, att när människor har en dålig dag – när de är på dåligt humör (när ”hissen är nere i källaren” så att säga) – är inte bara välmåendet som bortfluget. Även klokheten har försvunnit för en stund. Den skyms av tokiga tankar.

Visst är vi alla lite ”dumma i huvudet” när vi ”vaknat på fel sida”. Ibland så pass korkade att vi tror att vi är smarta. Ungefär som att vara berusad: den som har druckit för mycket, är den som sist inser att den är full.

Det innebär, att när vi som allra mest behöver tillgång till de sunda värderingarna, är vi dessvärre inte särskilt klarsynta, och bryr oss heller inte om vilka värdeord som står i företagsbroschyren och blivit inramade och upphängda på väggen i receptionen.

– Vi struntar väl i de där jäkla flosklerna!

När vi däremot befinner oss i zonen – när vi är på gott humör – behövs inga värdeord överhuvudtaget. De är redan på plats, i oss alla.

Min insats som konsult

Mitt arbete som konsult, är att påminna de anställda (och ledningen) om att sunda värderingar egentligen är tillgängliga för oss alla, men att dessa, emellanåt, verkar som bortblåsta, när de döljs av begränsande tankar.

Det som ytterst avgör huruvida en sund värdegrund tar plats eller ej, är alltså inte värdegrundsarbetet, företagets slogan eller annan typ av floskel-upprepning. Ej heller den enskilde individens uppfostran, kultur eller utbildningsnivå. Det som spelar roll, är om värderingarna finns tillgängliga i nuet för individen, eller om tokiga tankar begränsar.

Via föreläsningar och workshops utbildar jag personalen i hur det egna tänkandet ofta ställer till det, och hur insikter kring vad tankar egentligen är – nämligen illusioner som verkar verkliga i stunden – gör att vi oftare kan vara i zonen, än utanför.

En djupare förståelse kring hur vi människor fungerar psykologiskt, påverkar inte bara humöret och de värderingar som träder fram, utan även välmåendet, klokheten och kreativiteten.

När tankar avslöjas som just tankar, får vi en möjlighet att vara mer närvarande i nuet, och därmed kan även stress, oro och irritation sjunka undan, vilket ger utrymme för att mer sundhet, visdom och humanism kan ta plats. Något som är en förutsättning för relationsbygge, samhörighet och gott bemötande.

Med kärlek,
Dennis

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?