Föreläsare

En föreläsare som inspirerar, utmanar & sprider glädje.

Exempel på Dennis Westerbergs kunder:

Inga nya metoder. Inga nya att göra-listor. Inget mer snömos. Endast insikter som gör skillnad.

Förbered dig på en föreläsning som leder till omedelbar förändring. Dennis nöjer sig inte med att skapa en trevlig stund tillsammans. Han rör om, inspirerar, samt väcker välmåendet till liv.

Dennis utsågs till ”Årets föreläsare”, år 2015. Innan dess till ”Årets genombrott”. Nyligen blev han återigen blivit listad som en av Sveriges populäraste föreläsare av Eventeffect.

”Jag har lyssnat till de allra främsta föreläsarna i Sverige. Dennis är bättre.”

Tomas Svefelt, Mazars SET

Vad kan ni förvänta er av Dennis när han föreläser hos er?

^

Många härliga skratt.

Dennis Westerberg har humor. Ingen slump att han har en parallell karriär som ståuppare.

^

Många djupa insikter.

Dennis Westerberg är en välkänd författare. Hans ord vägleder till förändring som består.

^

Många glada leenden.

Dennis Westerberg bjuder alltid på ett leende. Och det smittar av sig.

^

Många ömma ögonblick.

Dennis Westerberg har en personlig berättelse som berör. Hans livshistoria lämnar ingen opåverkad.

^

Många aha-upplevelser.

Dennis Westerberg rensar bort det oklara, och lyfter fram det självklara – det uppenbara.

^

Många nyfikna och piggelinpigga ögon.

Dennis Westerberg samtalar om skillnaden mellan inre och yttre balans. Egentligen varken mer eller mindre. Det räcker gott.

”Dennis ger uttrycket ’att leva i nuet’ en helt ny innebörd, som gör det fullt möjligt att leva ett liv utan stress och oro.”

Peter Schön, fd. VD, Granuldisk

Föreläsningskoncept

Dessa föreläsningskoncept kan Dennis Westerberg erbjuda sina kunder:

Arbetsglädje

Gör det du älskar och älska det du gör.

Primär målgrupp: personalgrupper med önskan om att lyfta arbetsglädje och välmående ytterligare. Dessutom syftar utbildningsinsatsen till att bygga trygga och kloka team, för ökad samhörighet, bättre kommunikation och ett stärkande arbetsklimat.

Inriktning:

 • Hur finner vi glädje på jobbet?
 • Hur kan vi skapa goda relationer?
 • Vilket ansvar har jag själv för arbetsmiljön?
 • Hur kan vi slippa stress, press och oro trots omvärldens krav på snabb och ständig utveckling/förändring?
 • Hur kan vi undvika negativa attityder, för att istället frigöra prestationsförmåga, samarbetsvilja och kreativitet?
 • Syftet är att kunna reflektera över hur var och en – inklusive individens attityder, värderingar och beteenden – påverkar möjligheten att bygga grupper som verkar i harmoni, utan intern konkurrens och energikrävande konflikter.

Lär dig tillämpa generativ AI och ChatGPT

Börja redan idag. Inga nya investeringar behövs

Primär målgrupp: alla som önskar förenkla och förbättra effektiviteten i organisationens alla processer. ChatGPT och liknande verktyg hjälper dig att få mer gjort, på kortare tid, med mindre ansträngning. Läs mer här.

Inriktning:

 • Hur kan vi snabbt och automatiskt generera olika typer av texter och bilder av högsta kvalitet?
 • Hur kan vi få AI att generera nya idéer?
 • Hur kan vi förbättra korrekturläsning och målgruppsanpassa texter?
 • Hur kan vi ta fram kloka slutsatser och beslutsunderlag?
 • Hur kan vi upptäcka mönster och samband?
 • Hur kan vi  analysera marknadsdata och föreslå marknadsföringstaktik?
 • Hur kan vi låta AI göra jobbet åt oss? Bättre och snabbare.

Att navigera i gränslandet mellan maskin och människa

Finns det plats för empati, närvaro och kärlek i en värld som domnieras av artificiell intelligens?

Primär målgrupp: alla som önskar något unikt och mindblowing, kopplat till artificiell intelligens (AI) Läs mer här. 

Inriktning:

 • Vad skiljer en maskin från en människa?
 • Vad händer när vårt nya produktionsmedel producerar kunskap och intelligens, helt gratis?
 • Hur förändrar AI vår syn på kunskap och intelligens?
 • Hur balanserar vi AI:s fördelar med att bevara det genuint mänskliga?
 • Vilka unikt mänskliga egenskaper står över AI, och hur värderas dessa på marknaden?
 • Vad händer med marknadsvärdet på organisationens kunskapsövertag, när själva övertaget suddas ut?

Inte viktigt, på riktigt

Allting är påhittat.

Primär målgrupp: alla som önskar öppna upp sinnet för nya perspektiv. Detta för att kunna ta sig an världen med en större ödmjukhet kring sådant som man tidigare fått för sig varit hugget i sten. Föreläsningen hjälper till att avlägsna olika typer av begränsande föreställningar. Allt i syfte att bygga en klokare och mer hållbar värld för oss alla att leva i. Såväl i det lilla som i det stora. Läs mer här.

Inriktning:

 • Vad är viktigt på riktigt, egentligen?

 • Varför hetsa upp sig för småsaker?

 • Hur kan ödmjukhet kring gamla idéer, skapa nyfikenhet kring nya lösningar?

 • Tänk om allting – ja, just allting – är påhittat, och inte riktigt lika verkligt som det verkar vara?

 • Hur kan avlägsnandet av begränsande föreställningar, bidra till klokare beslut?

 • Hur kan små insikter kring tankar, bana väg för stora förändringar?

Zoma ut!

Metaperspektivet som superkraft

Primär målgrupp: för alla som vill vidga sina vyer och utforska nya sätt att se på världen. Genom att ifrågasätta antaganden som anses vara absoluta sanningar, uppmuntrar föreläsningen till en ökad ödmjukhet inför nya idéer och perspektiv. Den hjälper deltagarna att inta ett helikopterperspektiv, för att se bortom detaljer som skymmer och istället förstå hur bakomliggande strukturer och trender påverkar olika branscher och samhället i stort. Läs mer här.

Inriktning:

 • Vilka mönster kan vi se?
 • Vilka externa faktorer påverkar detta?
 • Vilka långsiktiga konsekvenser kan uppstå?
 • Finns alternativa perspektiv att överväga?
 • Hur ser detta ut från en annan skala?
 • Vilka underliggande antaganden styr vår syn?

 • Hur kan vi utmana befintliga normer och standarder?

Service och bemötande

– genom reflektion och självinsikt

Primär målgrupp: personalgrupper som önskar fokusera på värdet av att erbjuda professionell service, såväl inom organisationen som utåt gentemot kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Tillsammans får vi möjlighet att reflektera kring hur man kan skapa en verksamhet som genomsyras av en kultur där professionalism, bemötande och serviceanda står i centrum.

Inriktning:

 • Hur finner vi glädje och motivation på jobbet, så att vi kan ta service och bemötande till högre höjder?
 • Vilket ansvar har jag själv för det som händer och sker?
 • Vad har inre balans med service och bemötande att göra?
 • Vad är professionalism, egentligen?
 • Hur kan vi undvika negativa attityder, för att istället frigöra prestationsförmåga, samarbetsvilja och kreativitet?
 • Hur kan det egna [begränsande) tänkandet stå i vägen för arbetsglädje, närvaro, sunda värderingar, engagemang, samhörighet, god kommunikation, samt service och bemötande?

En gyllene stund i ZONEN

Bli den bästa versionen av dig själv.

Primär målgrupp: alla som önskar vara den bästa versionen av sig själv, i alla lägen

Inriktning:

 • Hur kan jag prestera som allra bäst, även i avgörande ögonblick?
 • Hur kan jag slippa ifrån min stress, nervositet och oro?
 • Hur kan jag försäkra mig om att ta rätt beslut, även i pressade situationer?
 • Hur kan jag bli den bästa version av mig själv, i alla lägen?
 • Varför tar kloka personer ibland så korkade beslut?

   

Att leva i nuet

En återupptäckt av det pågående ögonblicket

Primär målgrupp: för dig som vill uppleva en större närvaro i livet, trots allt som pockar på runtomkring.

Inriktning:

 • Tillsammans utforskar vi stillheten, klokheten och glädjen i det pågående ögonblicket.
 • Gemensamt återupptäcker vi den inre frid och stressfrihet som alltid visar sig i den här stunden.
 • I samvaro och samhörighet kommer vi i kontakt med lugnet, balansen och harmonin, som vilar inom var och en av oss.

Psykisk (o)hälsa

För tretton år sedan – efter att ha blivit räddad av en psykläkare vid tågspåret, strax utanför Helsingborg – upptäckte Dennis Westerberg tre stycken principer som fullständigt förändrade hans liv. Nu låter han resten av världen få ta del sin livsberättelse.

Primär målgrupp: företag, organisationer eller kommuner som tar frågan om psykisk ohälsa på allvar

Inriktning:

Efter att ha levt i mer än 30 år med en konstant känsla av oro, med ångest som aldrig riktigt ville ge med sig, och med återkommande panikattacker och depressioner, kunde Dennis äntligen uppleva välmående igen.

Numera lever han i harmoni med sig själv, och njuter av den sinnesro som dolde sig bakom tankarna i flera år… men som ändå alltid fanns där på något sätt, och bara väntade på att åter kunna ta plats.

Idag sprider Dennis dessa principer vidare – som prisbelönt föreläsare, författare, coach, ståuppare och podcast-profil.

Den andra chans som livet gav honom, vill han använda för att ingjuta hopp i dem som behöver det allra mest.

Med vördnad, ödmjukhet och tacksamhet reser han land och rike runt.

Tvärtom-ledarskap

Konsten att LEDA i nuet.

Primär målgrupp: personer i ledande position (chefer, projektledare, organisatörer) som önskar ta sitt ledarskap till en helt ny nivå.

Inriktning:

 • Hur kan jag försäkra mig om att ta rätt beslut, även i pressade situationer?

 • Hur kan jag bibehålla min glädje, passion och glöd, även i svåra stunder?

 • Hur kan jag slippa stress och oro trots att omvärlden kräver snabb och ständig utveckling/förändring?

 • Hur kan jag erhålla både lycka och framgång – inte bara i min business, men också i livet?

Bara en tanke

Din guide till villkorslöst välmående.

Primär målgrupp: alla som har en önskan om att må ännu lite bättre

Inriktning:

 • Hur kan små, enkla insikter kring tankar, ha en så pass  avgörande betydelse för välmåendet?

 • Hur kan jag erhålla sinnesfrid och harmoni i livet?

 • Hur kan jag slippa ifrån stress, press och oro?

 • Hur kan jag öka på min självkänsla, och få ett större självförtroende?

Historier som inte berättas blir sällan omtalade

Om konsten att leverera en bra story.

Primär målgrupp: alla som förstår vikten av att arbeta med ”storytelling”

Inriktning:

 • Hur kan jag leverera en story som verkligen berör?
 • Hur kan jag bli en sådan som alla vill lyssna till?
 • Hur kan jag förbättra min tajming och bli än mer karismatisk?
 • Hur kan jag skaffa mig självförtroende nog att berätta min egen historia?

Frågor och svar

Hur gör man för att boka?

Enklast är att kontakta Dennis direkt, via dennis@denniswesterberg.com, eller via 0733 – 18 88 85.

Vilka ämnen föreläser Dennis om?

Dennis har fler olika föreläsningskoncept, exempelvis om arbetsglädje, livsglädje, stress, psykisk (o)hälsa, ledarskap eller kreativitet. Även om rubrikerna – och även innehållet till viss del – kan variera, är det som han pekar på alltid detsamma. Nämligen hur alla våra upplevelser av livet, skapas psykologiskt i medvetandet, via tre enkla principer. Ju högre förståelse människor har kring dessa principer, desto bättre tenderar man att må, och desto mer effektiv och produktiv blir man på sitt arbete och i sin vardag: tidvattnet höjer alla båtarna [läs: psykologisk insikt påverkar alla aspekter av livet].

Hur länge varar en föreläsning?

Dennis har många olika upplägg och alternativ, alltifrån tio minuter till en heldag. Vanligtvis föreläser han mellan en till tre timmar.

Ingår det workshops?

Dennis kan absolut lägga in några workshops, om kunden så önskar. Det innebär att Dennis sätter samman fram några korta reflektionsfrågor som rör föreläsningens innehåll, och som sedan diskuteras i mindre grupper, för att slutligen sammanfattas i helgrupp.

Vad kostar en föreläsning?

Priset varierar beroende på sammanhang. Kontakta Dennis via dennis@denniswesterberg.com, eller via 0733 – 18 88 85, och beskriv kort i vilket sammanhang som föreläsningen ska äga rum (kund, plats, ungefärligt antal åhörare, tankar kring föreläsningens längd, samt om det finns önskemål om workshops). Därefter tar Dennis kontakt och ger dig ett pris som passar i sammanhanget.

Vi är inte så många, kan man boka Dennis ändå?

Dennis har föreläst i alla typer av sammanhang. Ingen grupp är för liten… eller för stor.

Gör Dennis s.k öppna eller publika föreläsningar?

Oftast gör Dennis föreläsningar som kunden arrangerar, s.k. ”slutna tillställningar”. Då och då finns det även tillfälle för privatpersoner att se honom. Håll koll på den här sidan, för att se om han föreläser in din närhet framöver.

Hur köper man biljetter till Dennis öppna/publika föreläsningar?

Du kan boka och betala din biljett här på sidan.

Med en unik förmåga trollbinder Dennis Westerberg sin publik.

Upptäck möjligheten att leva ett harmoniskt, rofyllt och stressfritt liv, utan att behöva tumma på vare sig effektivitet eller produktivitet. Låt Dennis Westerberg vara din guide.

Pin It on Pinterest

Share This

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?