För ett par veckor sedan hade jag förmånen att träffa en kvinna vars berättelse berörde mig på djupet. Hon hade tidigare i livet ställts inför en livsomvälvande prövning, där en cancerdiagnos blev till en slags ”väckarklocka”.

Efter att ha kämpat mot sjukdomen och kommit ut på andra sidan, hade hon inte bara en förändrad syn på livet, utan också på glädjens betydelse för framgång på arbetsplatsen. Nu som VD på ett större företag, har hon burit med sig en övertygelse om att arbetsglädje inte bara är viktigt för henne, utan för alla på en arbetsplats.

Efter sin livskris, har hon skapat och lett flera framgångsrika företag, som en driven entreprenör. Hela tiden med en stabil värdegrund av glädje och humanism att vila på.

Hennes förändrade syn på arbetsglädje och ledarskap har inte bara ökat hennes eget välbefinnande, utan har också haft en positiv inverkan på hennes medarbetare och verksamhet som helhet. Hennes berättelse är en kraftfull påminnelse om att när vi leder med empatiärlighet och ett genuint intresse för andra människors välbefinnande, skapar vi en arbetsmiljö där alla kan trivas och prestera på topp. 

Jag hoppas att mitt nyhetsbrev idag kan fungera som en inspiration för dig att reflektera över din egen ledarskapsstil – oavsett om du är chef eller medarbetare – och arbetskultur, och över hur du kan främja arbetsglädje inom din organisation.

Kvinnan som jag haft förmånen att lära känna, lyfter fram fem riktlinjer, som jag delar med mig av nedan:

1. Transparens och ärlighet:
   – Grundläggande för hälsosamma arbetsrelationer är en öppen, ärlig och konsekvent kommunikation. Detta skapar en förtroendefull atmosfär där anställda känner sig värderade och respekterade. Ärlighet, även när den innebär att visa sårbarhet, skapar genuina förbindelser och minskar risken för missförstånd. Att vara transparent och äkta i sitt ledarskap ökar också medarbetarnas förtroende och lojalitet.

2. Inspiration:
   – Ett av de mest kraftfulla sätten att stärka arbetsrelationer är genom att inspirera och uppmuntra varandra att vara de bästa versionerna av sig själva. När ledare och kollegor ser och uppskattar varandras styrkor, skapas en positiv och energigivande arbetsmiljö. Detta leder inte bara till ökad arbetsglädje utan även till förbättrad produktivitet och kreativitet.

3. Emotionell intelligens:
   – Förmågan att hantera känslor, både egna och andras, är central för att navigera genom arbetslivets utmaningar; att veta att oro, irritation och andra ”negativa” känslor lägger sig, om vi inte matar dem, är centralt. Genom att utveckla självmedvetenhet, empati och förmågan att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, skapar man en arbetsplats där alla känner sig trygga och respekterade.

4. Inre välmående:
   – Att värna om sitt eget välmående är avgörande för att kunna stödja och lyfta andra. Genom att främja en kultur av ”självvård”, där medarbetarna uppmuntras att ta hand om sin mentala och fysiska hälsa, skapas en hållbar och stödjande arbetsmiljö.

5. Värderingsdrivet ledarskap:
   – Ledare som agerar enligt etiska principer och värderingar skapar positiva och meningsfulla arbetsplatser. Genom att ha medarbetarnas bästa i åtanke och främja en kultur av ömsesidig respekt och stöd, bidrar man till en arbetsmiljö där alla trivs och presterar väl.

Genom att omfamna dessa riktlinjer kan vi skapa arbetsplatser där arbetsglädje och meningsfullt arbete går hand i hand med framgång och produktivitet. Ledare som lyckas balansera mellan hjärta och hjärna skapar arbetsmiljöer där medarbetarna känner sig inspirerade och omhändertagna, vilket i sin tur leder till ökad engagemang och prestation.

Och… vi gör det… tillsammans, såklart.

Med kärlek,
Dennis

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?