Det finns en hel del myter och förutfattade meningar kring de tre principerna. Min ambition med det här inlägget är att presentera de fem vanligaste, samt förklara varför de inte stämmer.

Det är nämligen lätt att gå på ”hörsägen” när man vill bilda sig en uppfattning om något som är nytt och obekant för en. Då riskerar man emellertid att hamna snett. Bättre är att ta sig an det okända med klarhet i sinnet – utan att på förhand ha en fastslagen ståndpunkt – och på så sätt bilda sig en egen, obefläckad föreställning.

Låt oss nu lista de fem vanligaste myterna kring principerna, för att sedan gå igenom dem, var för sig.

5 förutfattade meningar kring de tre principerna

  1. De tre principerna är en ny självhjälpsmetod
  2. De tre principerna är flummiga och obegripliga
  3. De tre principerna är en ny religion
  4. De tre principerna formulerades av en svetsare och är därför betydelselösa
  5. De tre principerna avfärdas av psykologer och psykiatriker

MYT #1: De tre principerna är en ny självhjälpsmetod

En ny självhjälpsmetod?
En ny självhjälpsmetod?

Många har fått för sig att de tre principerna är ytterligare en metod i raden för självhjälp och personlig utveckling. Även en del 3P-entusiaster påstår detta. Inget kan vara mer felaktigt.

De tre principerna erbjuder varken åtgärder, redskap, tillvägagångssätt, tekniker, procedurer eller behandlingsråd. De tillhandahåller ej heller någon ”att göra”-lista. De är endast principer – naturlagar, grundfenomen.

Principerna pekar på obestridliga faktum, men saluför alltså ingen insats.De fungerar endast som ”vägvisare” till rena självklarheter – oomtvistliga sanningar – som emellertid tenderar att förbises, på grund av dess enkelhet.

Det är lätt att avfärda dem som ”banala”, men principerna är i själva verket ”fundamentala”.

Det enda – och verkligen det enda – som principerna vill lyfta fram, är tre grundläggande och obestridliga faktum:

1. Principen om SINNET: Vi människor är vid liv

Det principen om sinnet/livskraften pekar på, är det faktum att det finns något levande i allt levande – alltså skillnaden mellan exempelvis en sten och en hund.

Precis som att en lampa behöver ström för att lysa, kräver människan (och hunden) livskraft för att kunna leva.

Principen om sinnet påminner om denna livskraft. Varken mer eller mindre.

Livskraften må vara mystisk och oförklarlig, men dock ett faktum.

2. Principen om MEDVETANDET: Vi människor är vid medvetande

Det principen om medvetandet lyfter fram, är det faktum att alla upplevelser av livet – framtiden, nuet, och det förflutna – tar form i medvetandet. Alltså på den s.k. ”skärm” där livets teater spelas upp.

Medvetandet är själva ”skärmen” – arenan för upplevelsen.

Ett annat namn för medvetandet är psyket. Inte hjärnan alltså (klumpen i skallen), utan psyket – denna formlösa ”plats” där hela livet tar form för oss människor.

Ta framtiden som ett exempel. Den kan ju inte ta form i framtiden. Det säger sig självt. Den har faktiskt ännu inte hänt. Nej, framtiden tar plats i psyket, i medvetandet. Detsamma gäller det förflutna. Även nuet, minsann.

Livet är en psykologisk upplevelse. Till 100%.

3. Principen om TANKEN: Vi människor formulerar vår värld vi tanken

Det principen om tanken påminner oss om, är att alla de upplevelser som vi människor har, skapas av den tanke som tar form i medvetandet.

En glad tanke, ger en glad upplevelse. En sorgsen tanke ger en sorgsen upplevelse.

Upplevelsen skapas av tanke, i psyket (principen om medvetandet), under förutsättning att vi är vid liv (principen om sinnet/livskraften).

Livskraft + Medvetande + Tanke = Upplevelse

Principen om tanken lär oss också att förstå, att en tanke just bara är en tanke (en illusion), men som verkar verklig för den som tänker.

Så snart tanken hamnar i medvetandet, projiceras tanken till de fem sinnena (synen, hörseln, smaken, lukten och känseln), så att vi får en upplevelse (som syns, hörs, smakas, luktas och känns).

Men… trots att upplevelsen alltid verkar verklig för den som upplever, avslöjar de tre principerna, att upplevelse just bara är en återgivning tankens innehåll (dvs. det som tänks).

Tanken, som princip, är endast en tanke – dvs. ett fenomen som verkar verkligt – och behöver således aldrig åtgärdas – endast förstås.

Tanken, som princip, är dessutom slumpmässig, flyktig, övergående och formlös i sitt ursprung. Som drömmen på natten alltså – närvarande och verklig när den dröms, men icke existerande… mer än just… som en dröm.

MYT #2: De tre principerna är flummiga och obegripliga

Flummiga och obegripliga?
Flummiga och obegripliga?

Principerna är egentligen väldigt enkla att förstå, men ändå avfärdas de emellanåt som suspekta eller flummiga.

En av anledningarna till detta, kan enligt mig vara att de förväxlas med sådant som religion, new age, mysticism, healing eller liknande, och att principernas sanningshalt inte har övervägts.

Men principerna är varken flummiga eller obegripliga. Möjligen lätta att förbise.

FAKTUM #1: Vi människor är vi liv.

FAKTUM #2: Livskraften som lever i allt levande, ger oss ett medvetande.

FAKTUM #3: Tanken tar form i medvetandet och skapar en verklighet för den som tänker att leva i.

Enkelt, tydligt och självklart.

MYT #3: De tre principerna är en ny religion

Religion?
Religion?

Eftersom principen om sinnet/livskraften pekar på något som religioner har sagt sig kunna förklara i tusentals år, är det lätt att avfärda det tre principerna som något religiöst och ovetenskapligt.

Men… det fina med principerna – till skillnad från alla religioner som marknaden har att erbjuda – är att principerna lyfter fram sinnet/livskraften i ljuset, som ett faktum, helt utan ambition att berätta vad detta sinne, denna livskraft egentligen är.

Principerna lyfter alltså åter in en faktor (livskraften/strömmen) i ”ekvationen kring livets mysterium”, som sedan länge negligerats, och ökar således potentialen för att ekvationen får en lösning. Men… vägrar samtidigt att konceptualisera denna livskraft. Särskilt inte som en ny religion eller nyandlig rörelse.

De tre principerna är ingen förening eller församling. Ej heller ett nätverk eller en klubb. Inte ens när somliga försöker göra dem till just detta, och förlorar sig i sektliknande sammanslutningar.

Nej… principerna är endast principer – naturlagar. Ingenting annat.

Punkt.

MYT #4: De tre principerna formulerades av en svetsare och är därför betydelselösa

Budskapet bör stå fritt från budbäraren.
Budskapet bör stå fritt från budbäraren.

Ganska ofta förnekas fundamentala faktum. Särskilt när dessa strider mot en den individuella uppfattningen eller den allmänt vedertagna världsbilden. Eller när äkta och korrekta påståenden presenteras av människor som inte har den utbildning eller bakgrund som man hade hoppats på.

Men när det gäller fakta och principer, är det viktigt att särskilja det som sägs, från den som säger detsamma.

Inom upplevelsebranscherna är det ju betydelsefullt vem som håller i penseln, står bakom mikrofonen eller har huvudrollen. Till och med viktigare än själva tavlan, sången och filmen. När det gäller vetenskap emellertid, borde titel vara underordnad sanning.

Budskapet bör stå fritt från budbäraren.

Newtons gravitationslag bör således inte förkastas bara för att Newton i övrigt vara en pajas och sysslade med såväl ockultism, som att försöka tillverka guld.

På samma sätt ska inte de tre principernas innebörd förnekas eller förkastas, bara för att de formulerades av en man – Sydney Banks – som arbetade som svetsare, och endast hade en 9-årig grundskoleutbildning.

MYT #5: De tre principerna avfärdas av psykologer och psykiatriker

Avfärdas av psykologer och psykiatriker?
Avfärdas av psykologer och psykiatriker?

Det är inte så att de tre principerna förkastas eller tillbakavisas av den traditionella psykologin eller psykiatrin. Inte alls.

Allt fler människor, inklusive psykologer och psykiatriker, men även allmänläkare, forskare, socionomer, kuratorer och beteendevetare av olika slag, hänvisar till principerna i sitt dagliga arbete.

Fortfarande är de alltför få, för att göra sig hårda i vårt land, men på andra sidan Atlanten, i USA, sprids de med väldig fart. Även i Storbritannien, och våra grannland Norge och Danmark.

Läs mer om hur principerna sprider sig inom psykologin och psykiatrin

Läs mer
Läs mer

Nedan presenterar jag ett axplock av länkar till psykologer och psykiatriker i USA, Storbritannien och Danmark, som låter de tre principerna stå som grund för sitt arbete.

USA

Bill Pettit: webbsida; YouTube

Joseph Bailey: webbsida; YouTube

George Pransky: webbsida; YouTube

Dicken Bettinger: webbsida; YouTube

Jack Pransky: webbsida; YouTube

Storbritannien

Dr Aaron Turner: webbsida; YouTube

Danmark:

Mette Louise Holland: webbsida; YouTube

Sammanfattning

Sammanfattning
Sammanfattning

I det här inlägget har jag presenterat de fem myter kring de tre principerna, som jag anser vara de vanligaste. Jag har dessutom förklarat varför dessa myter inte stämmer.

Läs gärna mer om de tre principerna, här på min webbsida.

//Dennis Westerberg

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?